10 THÀNH TỰU NỔI BẬT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG SAU 20 NĂM TÁI LẬP

Thứ ba - 17/01/2017 08:28
Tỉnh Bắc Giang được tách ra từ tỉnh Hà Bắc từ ngày 01/01/1997, trong bối cảnh là tỉnh có xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế lạc hậu, chủ yếu là nông nghiệp, ngành công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển, cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Song, với sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bắc Giang đã phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng và phát triển. Sau 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực
10 THÀNH TỰU NỔI BẬT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI  TỈNH BẮC GIANG SAU 20 NĂM TÁI LẬP
10 THÀNH TỰU NỔI BẬT VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
TỈNH BẮC GIANG SAU 20 NĂM TÁI LẬP
                                                                                                    
Tỉnh Bắc Giang được tách ra từ tỉnh Hà Bắc từ ngày 01/01/1997, trong bối cảnh là tỉnh có xuất phát điểm thấp, cơ cấu kinh tế lạc hậu, chủ yếu là nông nghiệp, ngành công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển, cơ sở hạ tầng thấp kém, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Song, với sự năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, đồng lòng vượt khó của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bắc Giang đã phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng và phát triển. Sau 20 năm tái lập tỉnh, Bắc Giang đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực như sau:
Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức cao hơn so với bình quân cả nước. Giai đoạn 1997-2000 là 6,9%/năm, 2001-2005 là 8,3%/năm, 2006-2010 là 9%/năm, 2011-2015 là 9,5%/năm. Đặc biệt, năm 2016, kinh tế của tỉnh có mức tăng cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 10,4% ; quy mô nền kinh tế gấp 15,8 lần năm 1997 đạt 43.746 tỷ đồng (theo giá so sánh 1997). GRDP bình quân đầu người tăng 10,3 lần từ 170 USD năm 1997 lên 1.750 USD/người/năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, từ một tỉnh chủ yếu về nông nghiệp với tỷ trọng chiếm tới 55,1% trong cơ cấu nền kinh tế, đến nay ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm xuống còn 22,3%, trong khi ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ ngày càng tăng, hiện đã chiếm khoảng 77,7%.
Thứ hai, công nghiệp phát triển mạnh mẽ, từng bước là nền tảng cho phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư; chủ động cải cách các thủ tục hành chính; từng bước hoàn thiện hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp (KCN). Từ chỗ là tỉnh không có KCN, sau 20 năm, tỉnh đã có 6 KCN đã được thành lập với diện tích trên 1 nghìn ha, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Thứ ba, nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển toàn diện theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp năm 2016 đạt 90 triệu đồng/ha, tăng 12,3 lần so với năm 1997. Đã hình thành nhiều vùng trồng trọt sản xuất hàng hoá tập trung; phát triển được một số sản phẩm chủ lực của tỉnh có thương hiệu với quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm như: vải thiều Lục Ngạn, gà đồi Yên Thế, vải sớm Phúc Hòa, lúa thơm Yên Dũng… Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến tích cực. Đến nay đã có 100% số xã hoàn thành công tác quy hoạch nông thôn mới; đến hết năm 2016 toàn tỉnh có 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 23,6% số xã.
Thứ ba, dịch vụ phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình, trong đó các loại hình dịch vụ ngân hàng, vận tải, viễn thông, thông tin liên lạc... phát triển nhanh. Đã thu hút được một số dự án đầu tư lớn thuộc lĩnh vực dịch vụ như dự án đầu tư xây dựng Sân Golf, dịch vụ Yên Dũng; dự án Tổ hợp Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang, siêu thị BigC, siêu thị Coopmart, dự án Khu du lịch sinh thái – tâm linh Tây Yên Tử...
Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu có mức tăng trưởng vượt bậc với các sản phẩm ngày càng đa dạng; giá trị xuất khẩu năm 2016 ước đạt trên 3,6 tỷ USD, gấp 542 lần, nhập khẩu đạt gần 3,8 tỷ USD, gấp 897 lần so với năm 1997.
Thứ tư, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng, có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng; toàn tỉnh hiện có 1.093 dự án đầu tư, trong đó có 839 dự án trong nước, tổng vốn đăng ký là 53.767 tỷ đồng; 254 dự án FDI vốn đăng ký 3.473,6 triệu USD; năm 2016 Bắc Giang nằm trong 10 tỉnh có số vốn thu hút đầu tư nước ngoài đứng đầu toàn quốc. Cộng đồng doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, toàn tỉnh đã có 5.761 doanh nghiệp, trong đó có 5.514 doanh nghiệp trong nước, vốn đăng ký là 32.323 tỷ đồng, 247 doanh nghiệp FDI với số vốn đăng ký là 2.968 triệu USD và 827 chi nhánh, văn phòng đại diện.
Thứ năm, hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghiệp, đô thị, nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng, từng bước đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều tuyến đường đã và đang được đầu tư, tạo các tuyến liên kết và hướng phát triển mới như: đường cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, đường tỉnh 293, 398, 295 và cầu Mai Đình - Đông Xuyên, 295B, 296, 297, 298, 299... Toàn tỉnh hiện có 17 đô thị, trong đó, thành phố Bắc Giang được công nhận là đô thị loại II; thị trấn Chũ và thị trấn Thắng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 
Thu ngân sách nhà nước tăng, từng bước đáp ứng nhu cầu chi. Năm 1997, đạt 367 tỷ đồng, đến năm 2009 vượt mức 1.000 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2016 đạt 4.382 tỷ đồng, tăng gần 11,9 lần so với năm 1997.
Thứ sáu, giáo dục - đào tạo không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng. Quy mô mạng lưới trường, lớp học tiếp tục phát triển hợp lý; cơ sở vật chất,  thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá, tỷ lệ kiên cố hóa và trường đạt chuẩn gấp đôi bình quân cả nước. Tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi năm 2013. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên và luôn nằm trong top dẫn đầu của cả nước về chất lượng học sinh giỏi quốc gia.
Thứ bảy, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc văn hóa Bắc Giang đã được bảo tồn và phát huy. Nhiều giá trị văn hóa của tỉnh được tôn vinh như: Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ca Trù, dân ca Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể... Hệ thống thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện. Thể thao quần chúng được triển khai rộng rãi; thể thao thành tích cao từng bước được khẳng định, một số môn thể thao mũi nhọn đã giành nhiều thành tích tại các kỳ thi đấu quốc gia, quốc tế như: Cầu lông, đá cầu, vật...
Thứ tám, mạng lưới, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường cả về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 7 bệnh viện công lập đa khoa và chuyên khoa cấp tỉnh, 02 bệnh viện tư nhân, 09 bệnh viện đa khoa huyện, thành phố, 03 phòng khám đa khoa khu vực; số giường bệnh viện/1 vạn dân tăng từ 1,8 giường năm 1997 lên 22,8 giường năm 2016.
Thứ chín, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Số lượng và chất lượng lao động qua đào tạo được nâng lên,  cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm mạnh từ trên 90% năm 1997 xuống còn 53,6% năm 2016. Đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020 giảm xuống còn 11,93% năm 2016, thấp thứ 3 trong 14 tỉnh vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế không ngừng tăng lên, năm 2016 đạt trên 82%.
Thứ mười, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được tăng cường; an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổ chức tốt diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh, hoàn thành công tác di dân, tái định cư phục vụ cho dự án đầu tư xây dựng Trường bắn quốc gia khu vực 1. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong các dịp diễn ra sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.
 

Nguồn tin: Bản tin Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Bắc Giang tháng 12/2016

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này từ nguồn thông tin nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây