Giải pháp tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh

Chủ nhật - 18/06/2023 23:05
Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 22/6/1996, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.
Giải pháp tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh
Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Viên chức tỉnh đã từng bước trở thành tổ chức công đoàn rộng lớn, gồm 55 tổ chức công đoàn cơ sở, hơn 3.120 đoàn viên hầu hết đều là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp tỉnh.
Trong nhiệm kỳ 2018- 2023 vừa qua, mặc dù Bắc Giang chịu tác động mạnh của Đại dịch Covid-19, song Ban chấp hành (BCH) Công đoàn Viên chức tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và phương thức hoạt động. 
Công tác công đoàn và các phong trào do Công đoàn viên chức phát động đã đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng, cụ thể: 
Các tổ chức công đoàn cơ sở đã tích cực phổ biến, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên đến từng cán bộ, đoàn viên; phổ biến nhân rộng, biểu dương, tôn vinh nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu.
Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được quan tâm; cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công; hoạt động giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường (ở 35 đơn vị).
Nhiều phong trào thi đua được tổ chức có ý nghĩa thiết thực như: Các hoạt động tham gia, đồng hành tiếp sức cùng phòng, chống dịch Covid-19, vận động, quyên góp ủng hộ tiền mặt trị giá lên đến hơn 4,4 tỷ đồng và nhiều vật tư thiết bị khác, “Chương trình hành trình đỏ, ngày hội hiến máu” đã hiến được hơn 1.000 đơn vị máu; vận động ủng hộ các loại quỹ “Mái ấm Công đoàn”, “Vì người nghèo”, “Bảo trợ trẻ em”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nhân đạo”, Quỹ vắc xin Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ... được trên 3,8 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động; có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Đồng chí Thân Minh Quế cùng các đại biểu tại Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng.
Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng Đại dịch Covid-19”, có hàng nghìn sáng kiến được cập nhật lên phần mềm, triển khai áp dụng có hiệu quả. Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao… được tổ chức có ý nghĩa thiết thực.
Các tổ chức công đoàn luôn chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chính sách cán bộ, phúc lợi xã hội được bảo đảm; hàng ngàn lượt cán bộ công đoàn được chăm sóc, khám, tư vấn sức khỏe và xét nghiệm tầm soát ung thư, mỡ máu miễn phí (trị giá hơn 360 triệu)…
Hệ thống tổ chức được sắp xếp lại hợp lý hơn, đội ngũ cán bộ được kiện toàn, chất lượng ngày càng được nâng cao; gần 3 nghìn lượt cán bộ công đoàn đã được tập huấn nghiệp vụ công tác, tạo nguồn bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp vào Đảng được 343 đoàn viên ưu tú v.v…
Hằng năm Công đoàn viên chức tỉnh và các tổ chức công đoàn cơ sở đều được đánh giá hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hàng trăm cán bộ, đoàn viên công đoàn đã được các cấp biểu dương, tôn vinh, khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau.
Những thành tích đó góp phần thúc đẩy mạnh sự phát triển kinh tế- xã hội chung của toàn tỉnh và trong công tác xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh vững mạnh.
Đồng chí Thân Minh Quế trao đổi cùng các đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh.
Tuy vậy, trong tổ chức và hoạt động công đoàn thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên và có chiều sâu. Việc nắm bắt tình hình, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh có lúc, có nơi chưa kịp thời.
Việc tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động ở một số công đoàn cơ sở hiệu quả chưa cao; ý thức, tinh thần trách nhiệm, năng lực trình độ, kinh nghiệm của một số cán bộ công đoàn còn hạn chế; còn một số cán bộ, đoàn viên công đoàn vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật…Ở đây có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan đơn vị, song có phần là trách nhiệm của tổ chức công đoàn.
Trong thời gian tới, để tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh và các tổ chức công đoàn cơ sở xin đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức người lao động đối với hoạt động công đoàn
Các tổ chức công đoàn cần tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức phổ biến quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác công đoàn; điều lệ, quy định, hướng dẫn của tổ chức công đoàn cấp trên, làm cho mọi người hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, cũng như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức công đoàn; quyền, nghĩa vụ của đoàn viên. Từ nhận thức đúng đắn sẽ có chuyển biến về hành động.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, phát triển các hình thức tuyên truyền có tác động nhanh, sức lan tỏa rộng như Internet, mạng xã hội. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, tổ chức sinh hoạt chính trị, ôn truyền thống, giáo dục đạo đức cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, có trách nhiệm cao với công việc được giao và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao để tạo bầu không khí vui tươi, động viên khích lệ tinh thần cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hăng hái nhiệt tình công tác.
Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận của đoàn viên, hội viên để kịp thời giải quyết, không để phát sinh những vấn đề phức tạp, bức xúc trong nội bộ. Tích cực đấu tranh phản bác, vô hiệu hóa các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, bảo vệ cán bộ, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị tư tưởng và đạo đức, lối sống của cán bộ, đoàn viên.
Hai là, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn
Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các tổ chức công đoàn cơ sở cho phù hợp. Kịp thời kiện toàn, bổ sung ủy viên ban chấp hành, cán bộ chủ chốt của công đoàn ở những nơi còn thiếu; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; bảo đảm cán bộ có đủ bản lĩnh chính tri, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ, được quần chúng tín nhiệm. 
Công đoàn là tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở hoạt động; lấy việc đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích họ làm một mục tiêu hoạt động. Cán bộ công đoàn dù chuyên trách hay kiêm nhiệm cũng phải nhiệt tình, trách nhiệm, công tâm thạo việc, thì mới hoạt động có hiệu quả tốt. 
Do vậy cần tăng cường cử cán bộ, đoàn viên đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn. Hằng năm, Công đoàn viên chức tỉnh chủ động xây dựng chương trình tổ chức ít nhất 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn ở cơ sở.
Mặt khác, các tổ chức công đoàn phải chú ý xây dựng và tổ chức thực hiện tốt quy chế hoạt động và các quy chế phối hợp công tác, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ là động lực phát triển.
Duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt công đoàn, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, mỗi năm tổ chức sinh hoạt đoàn thể theo chuyên đề ít nhất 2 lần. Thực hiện Bí thư, phó bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ít nhất mỗi quý một lần tổ chức giao ban với BCH công đoàn. 
Đồng thời tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, lắng nghe ý kiến đóng góp của đoàn viên công đoàn, nhất là ở các đơn vị sự nghiệp. Cần cụ thể hóa hơn các tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức công đoàn và cán bộ đoàn viên, bảo đảm khách quan, đúng thực chất, gắn với đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đánh giá cán bộ, công chức viên chức.
Ba là, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
BCH, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức và các công đoàn cơ sở xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để đẩy mạnh các hoạt động, tích cực tham gia vào các chương trình, công trình, đề án phát triển kinh tế xã hội..., tạo cơ hội để các đoàn viên công đoàn cống hiến tài năng, công sức xây dựng quê hương, đất nước, cơ quan đơn vị. 
Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới lề lối, chấn chỉnh tác phong làm việc, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, nâng cao chất lượng các phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tránh các biểu hiện phô trương, hình thức, lãng phí. 
Tập trung vào một số phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”... Vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực, năng động, sáng tạo tham gia nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chú trọng phát hiện, xây dựng nhân rộng, các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.
Bốn là, tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, coi đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn. 
Các cấp công đoàn phải tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp ý với đảng viên, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ với hình thức phù hợp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường tạo nguồn bồi dưỡng giới thiệu để các cấp uỷ xét kết nạp vào Đảng hoặc giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo quản lý những cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất sắc.
Năm là, Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn
BTV, UBKT của Công đoàn viên chức và các công đoàn cơ sở phải xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của công đoàn, theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định; chủ động phát hiện những biểu hiện vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm. 
Bảo đảm kỷ luật của công đoàn tương ứng, đồng bộ với kỷ luật Đảng, chính quyền. Các tổ chức công đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết theo quy định; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của các tổ chức công đoàn theo Quyết định 217- QĐ/TW và Quyết định 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
Thực hiện đồng bộ và quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp này, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng hoạt động của Công đoàn viên chức và các tổ chức công đoàn cơ sở trong những năm tới sẽ có những bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
PGS-TS Thân Minh Quế,
 TUV- Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Giới thiệu...

PGS. TS. Thân Minh Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các Cơ quan tỉnh Bắc Giang.

Ca khúc: Người lái đò trên dòng đời
Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm74
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay15,376
  • Tháng hiện tại306,514
  • Tổng lượt truy cập16,570,808
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này từ nguồn thông tin nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây