Giải pháp tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh

Giải pháp tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh

 •   18/06/2023 11:05:18 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang được thành lập ngày 22/6/1996, chịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp của Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.
IMG 1793 ĐH đoàn

ĐOÀN THANH NIÊN CÁC CƠ QUAN TỈNH “TIÊN PHONG , ĐOÀN KẾT, SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN”

 •   19/06/2022 11:21:41 PM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
(Bài phát biểu của Bí thư Đảng uỷ Tại Đại hội Đoàn TN CCQ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, ngày 18/6/2022)
Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về vấn đề tự phê bình và phê bình trong Đảng

 •   10/06/2021 07:27:37 AM
 •   Đã xem: 929
 •   Phản hồi: 0
(Chuyên đề nghiên cứu khoa học 2015)Tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, là công cụ sắc bén, phương pháp hiệu quả nhất để giáo dục, rèn luyện đảng viên và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Vấn đề này đã được thể hiện rõ trong Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ  Ở  ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ  Ở  ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

 •   04/03/2021 05:39:53 AM
 •   Đã xem: 1395
 •   Phản hồi: 0
Chi bộ là “nền móng”, “gốc rễ” của Đảng, là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt”[1],“Chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”[2], “Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”[3]. Các chi bộ muốn trở thành chi bộ tốt, thì phải thực hiện tốt chế độ sinh hoạt chi bộ. Vì thế việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu tất yếu và là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng hiện nay.
IMG 6660 (1)

ĐẢNG ỦY CCQ TỈNH BẮC GIANG - DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ

 •   24/08/2020 05:12:43 AM
 •   Đã xem: 1378
 •   Phản hồi: 0
Năm năm qua, phát huy những mặt thuận lợi, khắc phục những khó khăn, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tạo đà cho những năm tiếp theo.
Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I..Lênin Thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng theo chỉ dẫn của Lênin

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I..Lênin Thực hiện tự phê bình và phê bình trong Đảng theo chỉ dẫn của Lênin

 •   02/06/2020 12:30:34 AM
 •   Đã xem: 3379
 •   Phản hồi: 0
Tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, là công cụ sắc bén, phương pháp hiệu quả nhất để giáo dục, rèn luyện đảng viên và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Về vấn đề này, từ hơn một thế kỷ trước, V.I.Lênin – vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản toàn thế giới đã có những chỉ dẫn mà cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   02/06/2020 12:23:54 AM
 •   Đã xem: 1089
 •   Phản hồi: 0
Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025.

 •   02/06/2020 12:16:36 AM
 •   Đã xem: 877
 •   Phản hồi: 0
Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Thân Minh Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Cán bộ bộ phận một cửa huyện Lạng Giang nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân

Phát huy dân chủ trong các khâu của công tác cán bộ

 •   05/04/2019 06:33:32 AM
 •   Đã xem: 1334
 •   Phản hồi: 0
TCCS - Cán bộ và công tác cán bộ là những vấn đề hết sức hệ trọng. Đây là một công việc rất lớn, nhạy cảm, liên quan đến sinh mệnh chính trị của con người, là việc làm khó khăn, phức tạp, bao gồm nhiều công đoạn, kết quả của nó trực tiếp quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị và do đó nó quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, đến vận mệnh của Đảng và đất nước.
Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 20 năm phấn đấu và trưởng thành

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang 20 năm phấn đấu và trưởng thành

 •   05/04/2019 06:24:56 AM
 •   Đã xem: 3388
 •   Phản hồi: 0
GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 •   09/01/2019 05:47:57 AM
 •   Đã xem: 2664
 •   Phản hồi: 0
VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI THÀY TRÊN LĨNH VỰC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI THÀY TRÊN LĨNH VỰC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 •   09/01/2019 05:35:41 AM
 •   Đã xem: 1978
 •   Phản hồi: 0
HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC GIANG HIỆN NAY

 •   17/01/2017 08:24:27 AM
 •   Đã xem: 4970
 •   Phản hồi: 0
BẮC GIANG MỘT LÒNG ĐI THEO ĐẢNG

BẮC GIANG MỘT LÒNG ĐI THEO ĐẢNG

 •   17/01/2017 08:20:11 AM
 •   Đã xem: 1729
 •   Phản hồi: 0
TS. Thân Minh Quế
TUV- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
Cách đây 87 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời, với sứ mệnh lịch sử giao phó là lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường CNXH. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những thắng lợi hết sức vẻ vang
Đảng ta vĩ đại thật
VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ NẾP SỐNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH

VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ NẾP SỐNG VĂN HÓA GIA ĐÌNH

 •   17/01/2017 08:13:55 AM
 •   Đã xem: 2034
 •   Phản hồi: 0
Mỗi con người chúng ta, ai cũng sinh ra và lớn lên từ gia đình và cần phải có gia đình. Gia đình (Family) là cái nôi, nơi đầu tiên nuôi dưỡng, giáo dục con người, đem lại các giá trị hạnh phúc. Nhân cách của con người được hình thành phát triển trước hết từ mỗi gia đình, sau đó mới kể đến yếu tố xã hội. Gia đình là tổ ấm, là nơi đi và cái đích trở về của mỗi người sau những nỗi lo toan, nhọc nhằn của cuộc sống, sau khi thực hiện những công việc phải làm.  Không ở đâu những con người lại sống với nhau bằng tình cảm chân thực và yêu thương nhau như trong gia đình. Vì vậy gia đình luôn là đề tài hấp dẫn, được hết thảy mọi người quan tâm.
TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT

 •   05/06/2016 09:48:42 AM
 •   Đã xem: 2321
 •   Phản hồi: 0
(Bài đăng trên Tạp chí Lịch sử Đảng số tháng 5/2016)

Cách đây hơn 70 năm, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Bản Tuyên ngôn độc lập ngắn, gọn nhưng chứa đựng những giá trị hết sức to lớn, có ý nghĩa thời đại sâu sắc.
ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 •   05/06/2016 09:31:09 AM
 •   Đã xem: 5556
 •   Phản hồi: 0
BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 •   05/06/2016 09:22:41 AM
 •   Đã xem: 2450
 •   Phản hồi: 0
BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh -TS Thân Minh Quế

Các tin khác

ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này từ nguồn thông tin nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây