ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XVIII

Thứ sáu - 19/02/2021 04:40
Ngày 20/8, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XVIII
 
Cùng dự Đại hội có đồng chí Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh qua các thời kỳ và 246 đại biểu chính thức đại diện cho 4.587 đảng viên thuộc 77 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền
Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy. Với đặc thù là Đảng ủy và các cấp ủy cơ sở không có chính quyền cùng cấp, chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh. Đến nay, toàn Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 37 chi bộ cơ sở, 40 đảng bộ cơ sở, với 4.587 đảng viên. 5 năm qua, phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, bất cập, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII đề ra.
Trong 5 năm, đã có 989 việc của tập thể, 68.281 việc của cá nhân đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%, tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, vượt mục tiêu Đại hội đề ra.
Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng có những chuyển biến tích cực. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, những khó khăn trong nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.
            Đồng chí Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 phát biểu tại Đại hội.
Ảnh:BGP/Nguyễn Miền
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhấn mạnh, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều là hạt nhân chính trị trong các cơ quan, sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, có chức năng lãnh đạo đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trên các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh.
Với mục tiêu tổng quát là “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị”, trên cơ sở phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trong giai đoạn 2020 - 2025, tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp tích cực nhằm tiếp tục nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; tham mưu, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng…
Đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả, thành tựu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Phát huy tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh phải luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm huy động, khai thác tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá mới trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ Các cơ quan tỉnh là nơi tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao… Do đó, Đảng bộ phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo khách quan, dân chủ; làm tốt công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan tỉnh, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả và nền hành chính thực sự phục vụ nhân dân…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần khẩn trương triển khai quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động và các Chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảm bảo cụ thể, trên cơ sở bám sát thực tế để tổ chức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đồng chí; bầu 06 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 05 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đại biểu và 03 đại biểu dự khuyết. 
Đồng chí Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Khổng Đức Thanh và Hoàng Xuân Tùng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền
DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ CÁC CƠ QUAN TỈNH BẮC GIANG KHÓA XVIII (24 đồng chí)
1. Đ/c Hoàng Xuân Tùng - Đảng ủy CCQ tỉnh;
2. Đ/c Khổng Đức Thanh - Đảng ủy CCQ tỉnh;
3. Đ/c Đặng Thị Khánh Vân - Đảng ủy CCQ tỉnh;
4. Đ/c Dương Thanh Tùng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT;
5. Đ/c Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh khóa XVII;
6. Đ/c Từ Quốc Hiệu - Giám đốc Sở Y tế;
7. Đ/c Nguyễn Quang Đông - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
8. Đ/c Vương Đức Đông - Đảng ủy CCQ tỉnh;
9. Đ/c Nguyễn Văn Hanh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
10. Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;
11. Đ/c Nguyễn Quang Tuấn - Kho bạc Nhà nước tỉnh;
12. Đ/c Trần Văn Đức - Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang;
13. Đ/c Phạm Văn Thịnh - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
14. Đ/c Nguyễn Thị Thêm - Công đoàn Viên chức tỉnh;
15. Đ/c Nguyễn Mạnh Tùng - Đoàn Thanh niên CCQ tỉnh;
16. Đ/c Nguyễn Quang Hùng - Đảng ủy CCQ tỉnh;
17. Đ/c Nguyễn Văn Lượng - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
18. Đ/c Vũ Văn Tưởng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
19. Đ/c Nguyễn Văn Thêm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
20. Đ/c Tạ Thế Hùng - Đảng ủy CCQ tỉnh;
21. Đ/c Đỗ Thị Thu Hà - Đảng ủy CCQ tỉnh;
22. Đ/c Nguyễn Trọng Bắc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
23. Đ/c Phạm Thị Hằng - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;
24. Đ/c Đỗ Văn Minh - Đảng ủy CCQ tỉnh.
DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHÓA XVIII (6 đồng chí)
1. Đ/c Thân Minh Quế - Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;
2. Đ/c Khổng Đức Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;
3. Đ/c Hoàng Xuân Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy CCQ tỉnh;
4. Đ/c Vương Đức Đông - Đảng ủy CCQ tỉnh;
5. Đ/c Đặng Thị Khánh Vân - Đảng ủy CCQ tỉnh;
6. Đ/c Nguyễn Văn Hanh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY (5 đồng chí)
1. Đ/c Vương Đức Đông - Đảng ủy CCQ tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy;
2. Đ/c Tạ Thế Hùng - Đảng ủy CCQ tỉnh;
3. Đ/c Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh;
4. Đ/c Đào Văn Chính - Đảng ủy CCQ tỉnh.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Miền

Nguồn tin: Báo Bắc Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
ẢNH HOẠT ĐỘNG
Thăm dò ý kiến

Bạn biết đến Website này từ nguồn thông tin nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây